Tag:

thu chi ngân sách

TTCT - Nếu theo dõi thảo luận tại Quốc hội tuần qua, sẽ thấy chưa bao giờ chuyện ngân sách, tăng lương… lại trở nên bức xúc như vào lúc này. Tất nhiên không phải ý kiến nào cũng có thể được đồng cảm hay đã chạm đến bản chất vấn đề…

TTCT - Đóng góp của dầu thô và xuất khẩu vào nguồn thu ngân sách đã sụt giảm và thu nội địa đang giữ vai trò thay thế. Trong khi đó, tình trạng chi vượt dự toán gần như chắc chắn sẽ tái diễn.