Tag:

thủ đô Seoul

TTCT - Có con ong vò vẽ nào đã chích nội các Hàn Quốc khiến hết ông thủ tướng đến bộ trưởng lần lượt ra đi? Có phải xã hội Hàn Quốc đã nhạy cảm đến mức nhất cử nhất động của chính quyền cũng đều buộc các công bộc nhà nước phải “tự xử”?