Tag:

Thủ tướng Úc

  • 06/03/2023
  • 1965 từ

TTCT - Những tin tức về các vụ "chạm trán" trên Biển Đông dồn dập một tuần qua. Có vẻ như một chu kỳ mới nữa trên Biển Đông đang bắt đầu, với nhiều bên can dự.

TTCT - Hôm thứ hai 23-5, ông Anthony Albanese, 59 tuổi, thuộc Đảng Lao động, đã được Tổng toàn quyền tuyên thệ là thủ tướng thứ 31 của Úc. Vậy là sau 9 năm làm đối lập, Đảng Lao động đã quay lại cầm quyền.