Tag:

thực phẩm sạch

TTCT - Ở thành phố, người ta đang thi nhau hô hào nào là thực phẩm sạch, không khí sạch, sống sinh thái, trở về với tự nhiên, tối giản… nhưng ở trên núi cao này, những anh em tộc luôn sống sinh thái, tối giản từ nghìn đời nay. Chả biết hội nào văn minh hơn hội nào, và thực ra thì ai đang khổ.

TTCT - “Người nông dân trồng hai luống rau, một luống để bán và một luống để ăn” đã trở thành… “truyền thuyết” nổi tiếng trong xã hội nông nghiệp Việt Nam. Nhưng câu hỏi đặt ra: Nếu luống để ăn của người nông dân cũng không an toàn, còn luống để bán thật ra không phải thực phẩm bẩn? Không ai trả lời nổi.