KHÁNH YÊN

Tác giả

Tổng số bài viết : 15 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Đường vành đai 3 TP.HCM (dài 76km, đi qua TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An) mở ra không gian phát triển mới cho các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo ra cơ hội để các tỉnh thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tốt đẹp hơn.

Chuyên đề

Dù chưa có chủ trương hay quyết định chính thức nhưng sự đồn thổi về quy hoạch của người môi giới, người bán… khiến giá đất tăng chóng mặt, người có nhu cầu mua ở thật sự bị hoa mắt.

Đô thị

TTCT- Làm sao thúc đẩy khu đô thị Thủ Thiêm phát triển nhanh hơn, xứng tầm với nguồn lực mà TP đã đầu tư vào đây cũng như để giảm áp lực cho khu trung tâm TP.HCM hiện hữu?