Tag:

thực tế

TTCT - Chương trình toán phổ thông hiện nay là loại toán theo trào lưu toán học mới của nhóm Bourbaki ở phương Tây những năm 1960. Đó là loại toán tư duy hình thức đã cáo chung vào những năm 1970-1980 vì làm rối trí học trò, nhưng vẫn hiện diện trong sách giáo khoa (SGK) của ta.

TTCT - Sách giáo khoa lịch sử hiện nay có rất ít ảnh danh nhân, anh hùng dân tộc. Tất nhiên khi dạy, người thầy phải tìm kiếm thêm tư liệu để giúp học sinh dễ hiểu, nhưng nếu trong sách có nhiều hình ảnh sinh động sẽ giúp việc học, việc dạy dễ dàng hơn.