Tag:

thuốc chống bệnh cúm

TTCT - Một phân tích mới nhất về hiệu quả của thuốc chống bệnh cúm (oseltamivir) cho thấy những gì từng công bố là có vấn đề. Tác giả của công trình phân tích kêu gọi nên xem xét lại cách tổng quan bằng chứng trong y học.