Tag:

thuốc trị

TTCT - Trong khi diễn biến dịch COVID-19 đang trong tình trạng lây lan cấp cộng đồng, một vấn đề quan trọng đặt ra là các liệu pháp điều trị cho bệnh nhân. Bài viết này trình bày một số thuốc được phê chuẩn cho điều trị bệnh nhân COVID-19 ở phương Tây.