Tag:

tiền tệ

Giá trị đồng tiền của một nước là do nước đó ấn định; mắc gì nước khác nhìn vào, soi mói và cáo buộc “thao túng tỉ giá”. Đó là suy nghĩ của khá nhiều người khi đọc tin Mỹ đưa thêm một số nước vào danh sách “cần theo dõi” để xem có thao túng tỉ giá hay không.

Hiện có một bộ phận không ít mà chi tiêu thường được tính bằng tiền tỉ, một số khác đông hơn tính bằng tiền triệu và số còn lại vẫn loay hoay tính bằng tiền đồng. “Tấn tuồng con người” đó tác động ra sao, có thuốc gì chữa?