Tag:

Tiểu thuyết viễn tưởng khí hậu

TTCT - Hai năm gần đây, các tiểu thuyết cli-fi - lúc đầu được xem là một phần của truyện khoa học viễn tưởng - dần trở thành một thể loại được đề cập rộng rãi và độc lập. Trong khi các nhà văn và tác giả kịch bản cố bán những sản phẩm của mình cho Hollywood, những lớp học trên khắp thế giới bắt đầu nghiên cứu thể loại văn học và điện ảnh mới này.