Tag:

tìm việc

TTCT - Trong ảnh là ông Mervin Sealy ở Hickory, North Carolina, tham gia cuộc tuần hành bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington hôm 5-10 đòi chính quyền tạo thêm công ăn việc làm.