Tag:

tình hình tài chính

  • 03/12/2023
  • 1379 từ

TTCT - Một báo cáo về dòng tiền doanh nghiệp (OCF) cho thấy chỉ một nửa các đội bóng ở giải đấu giàu có nhất thế giới, Premier League, thực sự bền vững về tài chính.

  • 29/05/2023
  • 1862 từ

TTCT - Cải cách ngành cấp nước cần sự đồng thuận của người dân và một lộ trình quản trị thay đổi hợp lý. Việt Nam nói chung, hay những đô thị lớn như TP.HCM nói riêng, không cần phải tìm kiếm bài học đâu xa.