Tag:

trả hàng

TTCT - Các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam nhận định việc có một quy trình trả hàng nhanh nhạy, dễ dàng rất quan trọng với khách hàng, nhất là với những món hàng giá trị cao.