Tag:

Trần Chiến

TTCT- Với tôi, ông gần như không còn là cha, mà là một nhân vật phong phú, đa diện đáng ngắm nghía.

"Anh còn muốn ăn cả em...”. Bến thấy sợ. Chả phải đây là điều cô cảm thấy, đoan đoán là nó sẽ xảy ra sao. Bao lần tưởng tượng, cô đều thấy mình từ chối, thật lịch thiệp, để giữ được thân mà không mất chỗ làm thêm.

TTCT - Buồng tắm hơi kín mít, sáng trưng, gợi những ý tưởng chả biết dẫn tới đâu nhưng có thể kỳ cục. Thuấn trút sạch quần áo, quấn khăn tắm vào rồi lại cởi ra, đứng trước cái gương.