Tag:

tranh cử

TTCT - 24 giờ trước cuộc tổng tuyển cử hôm chủ nhật 5-5-2013, bài xã luận của nhật báo The Star (Malaysia) nhắc tất cả các đảng tranh cử rằng “bất luận phán quyết (của lá phiếu cử tri) có như thế nào..., điều quan trọng hơn cả chính là những ai được bỏ phiếu nắm quyền phải lắng nghe người dân”.