Tag:

Triệu chứng

TTCT - Phì đại tuyến tiền liệt lành tính là một bệnh lý thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Bệnh thường biểu hiện sau 50 tuổi, và trên 70 tuổi cứ khoảng hai người thì một người có triệu chứng.