Tag:

trợ cấp nông nghiệp

  • 20/01/2024
  • 1804 từ

TTCT - Nông dân Đức biểu tình gây hỗn loạn toàn quốc tuần vừa rồi là diễn biến mới nhất trong phong trào phản đối của nông dân toàn châu Âu.