Tag:

trò chơi và hư vô

TTCT - Với trò chơi điện tử, có những cách lãng phí thời gian mà bạn không thể nào tưởng tượng nổi nếu không phải là một tín đồ. Nhưng rốt cuộc thời gian của chúng ta thật sự có ý nghĩa gì không?