Tag:

Trường tiểu học Hồng Tiến

TTCT - Câu lạc bộ trên ra đời nhờ dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam của Liên đoàn Bóng đá Na Uy “lên núi” vào năm 2010.