Tag:

truyền đạo

Bạn có thể đi học trường do tôn giáo kinh doanh, chữa bệnh ở nhà thương tôn giáo, nếu chữa khỏi thì mua bán ở cửa hàng tôn giáo hay ăn nhà hàng chay tịnh của chùa nào đầu tư. Chữa không được thì chết, và chôn ở nghĩa trang tôn giáo kinh doanh...