Tag:

tự phong

TTCT - Nếu một “nhà ngoại cảm” hay thầy tử vi mà không biết ngày mai mấy giờ có mưa hay em gái thân chủ sinh ngày nào tháng nào năm bao nhiêu thì cũng khó mà tin họ sẽ biết những chuyện còn huyền bí hơn gấp bội.