Tag:

uber grab

TTCT - Sự kiện Uber - Grab gần đây cho thấy sự thay đổi chóng mặt trong xã hội hiện tại. Ngày nay, nhiều công ty nước ngoài đang dần trở thành nhà cung cấp xuyên biên giới cho nhiều sản phẩm quan trọng với đời sống của người Việt Nam, không chỉ bằng con đường thương mại truyền thống.

TTCT - Trong bài viết “Kinh tế chia sẻ biến tướng?” (TTCT số 22), chúng tôi đã giới thiệu sơ nét mô hình kinh tế lưỡng diện thông qua phân tích điển hình hoạt động của Uber và Grab. Từ góc nhìn đó, bài viết này tiếp tục có những phân tích tổng quan về cấu trúc thị trường lưỡng diện.