TRƯƠNG TRỌNG HIỂU

Tác giả

Tổng số bài viết : 12 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Thỏa thuận đánh thuế các công ty đa quốc gia hùng mạnh được nhóm các nước G7 đồng thuận hôm 5-6 được xem là thành quả quan trọng trong việc tạo dựng hệ thống thuế toàn cầu của kỷ nguyên số, song cũng có thể đặt ra không ít khó khăn cho các quốc gia đang phát triển hay các nền kinh tế mới nổi, nhất là trong bối cảnh ngân sách thất thu vì COVID-19.

Kinh tế

TTCT - Việc hàng trăm tài xế tắt app, tập trung trước trụ sở Grab mới đây để đình công, một lần nữa nói lên rằng taxi công nghệ không còn là giấc mộng đẹp với họ - trong đó có không ít người liều mình xuống tiền sắm xe để trở thành "đối tác" của Grab.

Chuyên đề

TTCT - Trong bài viết “Kinh tế chia sẻ biến tướng?” (TTCT số 22), chúng tôi đã giới thiệu sơ nét mô hình kinh tế lưỡng diện thông qua phân tích điển hình hoạt động của Uber và Grab. Từ góc nhìn đó, bài viết này tiếp tục có những phân tích tổng quan về cấu trúc thị trường lưỡng diện.