Tag:

ủy ban thường vụ Quốc hội

TTCT - Tái cấu trúc kinh tế là câu chuyện được nhắc đến nhiều khoảng bốn năm trở lại đây và hiện đã trở thành một trọng tâm về chính sách kinh tế của Nhà nước. Nhưng khi trình ra trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, đề án này (*) có vẻ đã thiếu sự chuẩn bị thấu đáo.