Tag:

văn chương Nhật

  • 30/08/2023
  • 2691 từ

TTCT - Kawabata, với một nước Nhật đẹp và buồn, phảng phất trong tác phẩm của Tawada Yoko. Nhưng nước Nhật buồn và đẹp của Tawada Yoko là một câu chuyện khác.