Tag:

Văn Miếu

TTCT - Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhiều công trình văn miếu ở Quảng Nam đang bị rơi vào tình trạng xuống cấp và có nguy cơ trở thành phế tích.