Tag:

Vệ tinh mất tích

TTCT - Vệ tinh mất liên lạc sau khi phóng không phải chuyện hiếm trên thế giới, và việc tìm ra chúng giữa vũ trụ bao la đòi hỏi không chỉ nỗ lực mà đôi khi còn là sự may mắn.