Tag:

vị tha hiệu quả

  • 03/03/2023
  • 1967 từ

TTCT - Rốt cuộc thì vị tha hiệu quả (effective altruism) là gì, và tại sao lại có sức hút làm mờ lý trí các sói già Phố Wall đến vậy?