Tag:

Vòng xoáy tăng giá

TTCT - Lạm phát toàn cầu sẽ vẫn tiếp tục là nỗi lo trong ít nhất 6 tháng đầu năm 2022. Và vì thế, công nhân - những người chịu tổn hại nhất trong vòng xoáy giá-lương này - có thể sẽ phải chịu đựng sức ép lạm phát này trong 6 tháng nữa.