Tag:

Vũ Hà Tuệ

TTCT - Nhã Nam Thư Quán vừa thông báo dành nguyên tháng 8 này cho triển lãm các sách gốc và ấn bản liên quan đến Tự Lực văn đoàn. Cuộc trưng bày được tuyển chọn từ các bộ sưu tập tư nhân, một phần tư trong số đó đến từ tủ sách của kiến trúc sư trẻ Vũ Hà Tuệ, người tham gia đợt trưng bày các bản Kiều cổ vào tháng 7.