Tag:

Vũ Ngọc Liễn

TTCT - Tự cho mình chỉ là người “góp nhặt dọc đường”, hơn 60 năm qua ông đã góp nhặt về cho hát bội nước ta một nguồn di sản không nhỏ. Trọn đời cho hát bội, giờ đây ở tuổi 87 ông vẫn còn làm người góp nhặt không mỏi mệt trên hành trình vốn luôn lặng thầm, đơn độc...