Tag:

Vừa ăn vừa chơi đố vui

TTCT - Tới Bilbao để làm gì? Nếu mục đích trần tục là để ăn, Bilbao rất hấp dẫn. Bilbao nằm ở phía bắc, thuộc xứ Basque của nước Tây Ban Nha. Nhờ núi non đồng cỏ hoành tráng mà Basque nổi tiếng là dễ chăn cừu, dê, vịt, gà... Cừu, dê cho sữa cũng như làm nên phó mát cực bổ.