Tag:

Vương Hồng Sển

TTCT - Việt Nam là một đất nước nhiều biến động, mỗi mảnh đất đều ẩn chứa những câu chuyện dài phong phú, càng nhìn gần lại càng phát hiện thêm nhiều điều thú vị. Khi xưa cụ Vương Hồng Sển mê sưu tập sách xưa để tìm hiểu những câu chuyện đó, ngày nay ai có hứng thú chi bằng đọc sách của cụ.