Tag:

WHA

TTCT - Các khóa họp của Hội đồng Y tế thế giới (WHA, tức World Health Assembly) thông thường chỉ là những sự kiện thuần túy chuyên môn, đến hẹn lại lên và không mấy được chú ý. Nhưng riêng kỳ họp năm nay, giữa mùa đại dịch, lại có quá nhiều lý do để quan tâm.