Tag:

xăng tăng giá

TTCT - Lạm phát toàn cầu sẽ vẫn tiếp tục là nỗi lo trong ít nhất 6 tháng đầu năm 2022. Và vì thế, công nhân - những người chịu tổn hại nhất trong vòng xoáy giá-lương này - có thể sẽ phải chịu đựng sức ép lạm phát này trong 6 tháng nữa.

TTCT - Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là châu Á, đang vật lộn để phục hồi tăng trưởng kinh tế sau thời gian dài chống chọi đại dịch COVID-19, thì giá xăng dầu và khí đốt đang tăng cấp tập, báo hiệu thêm nhiều bất trắc phía chân trời.