Tag:

xe ưu tiên

TTCT - Rất nhiều giải pháp cho Năm an toàn giao thông đã được bàn thảo, phân tích, mổ xẻ. Nhiều ý kiến cho rằng khó nhất vẫn là giáo dục ý thức người điều khiển xe trên đường, bởi điều này đâu thể làm ngày một ngày hai.