Tag:

xu hướng phát triển

  • 16/02/2024
  • 1573 từ

TTCT - Giấc mơ hóa rồng của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào năng lực của ngành sản xuất và kỹ - công nghệ, vốn có một lịch sử không lấy gì làm hoành tráng.