Tag:

xuất khẩu sang Anh

  • 18/03/2023
  • 1646 từ

TTCT - "Cứ như đi ngược thời gian" - vị cựu đại sứ nói với Tuổi Trẻ Cuối Tuần vào chiều 23-2, trong khi đợi tàu đi tham quan dọc sông Sài Gòn ở bến buýt đường sông Waterbiz.