Tag:

Xương sườn thứ bảy

TTCT - Ngày con Út cưới chồng, thằng Hiền vẫn đi trèo cột điện. Biết đấy, buồn đấy nhưng phải làm như không quan tâm, phải mạnh mẽ lên, không được âu sầu, không được đăm chiêu, hãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Đời, ai đâu đi tiếc thứ phụ tình.