Tag:

Xưởng thời trang trên facebook

TTCT - Tính nữ kết hợp với Facebook sẽ tạo ra những điều gì? Một bức tranh nhiều màu sắc, tối có và sáng có. Cơ chế của Facebook cho người phụ nữ cơ hội để phô bày những mặt phù phiếm nhất và may mắn thay, cả những đức tính đẹp đẽ nhất.