Tag:

ý dân

TTCT - Cuối cùng thì người dân Hong Kong cũng đã có thể khẳng định chọn lựa của họ. Cuộc bầu cử các hội đồng quận còn là dịp để nhà cầm quyền địa phương và trung ương có cơ hội nhìn lại đâu là thách thức thực sự.