Tag:

y tế cơ sở

TTCT - Trong công tác phòng chống dịch bệnh, tuyến y tế cơ sở (YTCS) rất quan trọng bởi đây là chốt chặn đầu tiên, cũng là nơi nắm bắt thông tin trước hết. Mùa dịch này, hệ thống y tế cơ sở đang phát huy tác dụng rất tốt - ông Nguyễn Tuấn Hưng, phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), nói với TTCT.