Tag:

bao cao su

TTCT - Những dạng thức đầu tiên của bao cao su đã ra đời từ cách đây hơn năm thế kỷ. Nhưng cho đến tận hôm nay, thứ công cụ hữu dụng ấy vẫn còn đang phải trải qua một cuộc chiến dai dẳng để đi tìm sự thừa nhận.