Tag:

báo chí tự do

TTCT - "Tôi nghĩ cần một phong trào quần chúng mạnh mẽ, để thúc ép truyền thông đề cập tới các cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt bằng cách tạo ra áp lực liên tục. Hoặc đơn giản là tạo ra các kênh thông tin thay thế để áp đảo thị trường thông tin" - Noam Chomsky.

TTCN - Các Mác là người nêu vấn đề này rất sớm. Trong loạt bài “Những cuộc tranh luận về tự do báo chí”(*) ông viết: “Báo chí tự do đó là sự sám hối của nhân dân trước bản thân mình. Mà lời thú nhận thật tâm thì có cơ cứu rỗi”.