Tag:

bạo động ở Pháp

TTCT - Thứ bảy này sẽ là đúng bốn tuần tính từ vụ xuống đường đầu tiên của phong trào “áo gilê vàng” hôm 17-11 ở Pháp. “Gilê vàng” nay đã lan sang Bỉ, Đức, Hà Lan, Bulgaria… Vì đâu nên nỗi? Điều gì đang “chờ đợi” phía trước? Và các chính phủ phải rút ra bài học gì từ cuộc đấu tranh mới nhất của dân chúng?

TTCT - Vấn đề lớn nhất của những cuộc bạo động nổ ra trên khắp nước Pháp thời gian qua - cuộc tranh đấu gi-lê vàng - không phải là do nghèo đói, mà trước hết bởi bất công.