Tag:

bảo tàng thôn

TTCT Đó có thể là một điểm đến trong hành trình của du khách. Nhưng xét về giá trị cộng đồng, bảo tàng thôn như một điểm hẹn của người dân địa phương, nơi chốn cho những hoài niệm và lòng biết ơn...