Tag:

báo Xuân

TTCT - “Tiểu Thuyết Thứ Bảy (TTTB) xin cảm ơn các bạn. Số Tết của chúng tôi đã được các bạn hoan nghênh một cách khác thường. 40.000 số báo, chỉ trong vài giờ đã bán chạy không còn một số.

TTCT - Nhân Tết Nguyên đán sắp ghé, nói về chuyện làm báo xuân, thấy có những bàn luận khác nhau về việc đâu là tờ báo xuân đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam.