Tag:

bất hợp pháp

  • 04/06/2024
  • 1983 từ

TTCT - Kinh tế khó khăn, việc làm bấp bênh, ngày càng nhiều người Trung Quốc, kể cả tầng lớp trung lưu, tìm cách di cư vào Mỹ, bao gồm cả con đường bất hợp pháp.

  • 29/07/2023
  • 2148 từ

TTCT - Những lời có cánh "chỗ làm bao ăn ở miễn phí, đi nhanh, chỉ trả trước một phần" thực chất là cái bẫy để các đường dây buôn người đưa lao động di cư vào tình trạng dễ tổn thương và lệ thuộc nợ nhằm kiểm soát họ nơi xứ người.