Tag:

bầu cử sơ bộ công dân

TTCT - Hôm chủ nhật 16-10-2011, gần 3 triệu đảng viên Đảng Xã hội Pháp (55%) đã hâm nóng giấc mơ giành lại điện Elysée bằng cách ồ ạt đi bỏ phiếu vòng hai của cuộc “bầu cử sơ bộ công dân” đảng này, đông hơn vòng một đến 10%.