Tag:

Biển Đỏ.

  • 25/02/2024
  • 1437 từ

TTCT - Trước đây, Iran vẫn chỉ được coi là một thế lực khu vực, nhưng căng thẳng trên Biển Đỏ gần đây cho thấy thế và lực của họ đang thay đổi.

  • 30/12/2023
  • 1977 từ

TTCT - Mỹ vừa phải thành lập cả một liên minh quốc tế sau những mối đe dọa từ một nhóm nổi dậy vũ trang với tuyến hàng hải huyết mạch qua biển Đỏ.